غذا هم شفا است هم بلا

خداوند برای تمام موجودات عالم غذاهایی مطابق با ساختار بدن آنها آفریده که هر موجودی برحسب نوع ساختار بدن و نیاز خود برای رشد، نمو و سلامتی از غذای خاص خود  استفاده  می کند.

در بین موجودات عالم ، ساختار بدن انسان بدلیل آنکه جایگاه ویژه ای در عالم خلقت دارد مهمتر و پیچیده تر است ،  بنابراین نوع تغذیه انسان نیز دارای قواعد منظمی است.به بیانی دیگر در خلقت انسان و غذای او رمز و رازهای فراوانی نهفته است که جزئی از قوانین آفرینش است.اگر انسان بر اساس این قواعد تغذیه کند به سمت سلامتی حرکت می کند ، اما اگر در خلاف جهت این نظم گام بردارد به سمت بیماری پیش خواهد رفت. این قواعد رادر طب سنتی ایران آداب تغذیه می گویند.سلامتی مردم ایران در طول هزاران سال ، تنها در ایران و باتکیه بر دانش وعلم پزشکی این سرزمین حفظ شده است.حکمای مادر مکتب عظیم طب ایرانی با مطالعه ، تحقیق و کسب تجربه به رمز و راز دانش تغذیه پی برده اند و  آن را به کار بسته اند. ارزش این دانش نجات بخش ،  با گذشت زمان هر چه بیشتر آشکار می گردد.و امروزه سازمان بهداشت جهانی بر آن است تا از این اندیشه های ژرف به بهترین شکل استفاده کند. در کشور ما در حال حاضر طب سنتی ایران در سطح تخصص در دانشگاه های علوم پزشکی آموزش داده می شود که  این اتفاق خجسته را باید به فال نیک گرفت.

نوع غذا

  • مزاج غذا را بشناسید و براساس مزاج انتخاب و میل کنید .
  • در یک نگاه کلی خانم ها دارای مزاج سرد وتر نسبت به آقایان و آقایان دارای مزاج گرم و خشک نسبت به خانمها هستند. آنهایی که مزاج گرم دارند غذاهای سرد بیشتر و غذاهای گرم کمتر میل کنند و آنهایی که مزاج سرد دارند غذاهای گرم بیشتر و از غذاهای سرد کمتر میل کنند.
  • مزاج خود را از پزشک طب سنتی سوال کنید.
  • غذا حتما طبیعی باشد و مواد افزودنی به هیچ عنوان نداشته باشد.
  • غذای حیوانی کمتر و غذای گیاهی بیشتر میل کنید.
  • از غذای سرخ کردنی پرهیز کنید غذای آب پز و کبابی بیشتر استفاده کنید.
  • نان سنگگ ، روغن حیوانی ، آب چشمه و نمک طبیعی میل کنید.
  • از آب یخ، غذاهای بازاری و غذاهای فریز شده و کنسروی پرهیز کنید.
  • به جای سالاد بیشتر سبزیجات مصرف کنید.
  • در هر فصل غذای آن فصل را میل کنید.

نحوه پخت غذا

با عشق مواد غذایی را تهیه کنید. با من وجودی خود آشپزی کنید. غذا را به آهستگی و با عشق و علاقه بپزید. در حین غذا پختن به یاد خداوند باشید .  عصبانیت درهنگام غذا پختن بر کیفیت آن تاثیر می گذارد.به هیچ عنوان از فر یا زود پز استفاده نکنید.غذایی که روی آتش طبیعی پخته شود بی نظیر است اگر در آپارتمان زندگی می کنید در هفته یکبار غذایتان را در طبیعت و روی آتش بپزید.

منبع: کتاب چه بخوریم، چگونه بخوریم، چه زمانی بخوریم – حکیم بهنام یوسفیان