Mentha pulegium:

گیاهی است ازتیره نعناع علفی و پایا و دارای پونه با ظاهر تقریباً استوانه ای با ارتفاع ۱۰-۵۵ سانتی متر به حالت وحشی در دشت ها و کنار جویبار ها و گاهی در داخل آب می روید. برگهای بیضی شکل و نوک تیز دارد و از تمام قسمت های گیاه بوی خوب اسانس آن به مشام می رسد. گل آن مایل به بنفش است و اندام مورد استفاده گیاه گل و برگهای جوان است.

خواص دارویی :

  • طبیعت این گیاه معتدل است و گیاهی است تقریباً مفرح، بادشکن است.
  • خلط آور و ضد عفونی کننده است .
  • برای سیاه سرفه مفید است.
  • عقب افتادگی دوره جنسی زنان را مرتفع و عادت ماهانه را در صورتیکه حملی در بین نباشد باز می گرداند.
  • برای آسم و نقرس نیز مفید است.
  • مقدار خوراک از پودر برگ آن ۵مثقال و از گل آن ۲ مثقال است.

منبع: کتاب داروخانه ای از طبیعت – مهندس زینب زمانی