روز چهارشنبه ۱۸آذر ماه  هفته پژوهش و نوآوری در محل نمایشگاه‌های بین‌المللی اصفهان با حضور استاندار اصفهان افتتاح شد.
در این نمایشگاه استاندار به همراه هیأت همراه از غرفه پژوهشکده طب ‌الصادق(ع) دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان (خوراسگان)که درزمینه مبانی طب سنتی،گیاهان دارویی و غذای سالم و ارگانیک فعالیت دارد و شرکت دانش بنیان آسپیان دارو […]