مشاوره

مشاوره

مشاوره ویژه بانوان:
۱)بهداشت و درمان بیماری های بانوان
۲)مشاوره قبل از ازدواج
۳)مشاوره قبل از بارداری
۴)راهنمایی و مشاوره دوران میانسالی و یائسگی
۵)راهنمایی و مشاوره جنسی رفتار های پر خطر
۶)ارائه خدمات مشاوره ای و آموزش خود مراقبتی به زنان و دختران (در دوره های مختلف زندگی)
۷)آموزش مراقبت های دوران بارداری زایمان و پس از زایمان
و…

مشاوره خانواده و زندگی:
۱)مشاوره […]

توسط |۱۳۹۴/۱۱/۰۵|مشاوره|0 نظر

ماموریت(رسالت وجودی)

ما برآنیم تا با ارائه خدمات آموزشی،پژوهشی و مشاوره ای خود به مردم از طریق افزایش آگاهی ها و مهارت های مورد نیاز زندگی روزنانه و تعمیق باورها و ارزش های اسلامی مخاطبان به زمینه سازی تحقق طیبه که ثمره آن آرامش روحی و روانی آحاد جامعه و شاد زیستن خواهد بود دست یابیم.درهمین راستا،گروه […]

توسط |۱۳۹۴/۰۸/۲۵|مشاوره|0 نظر